خانه فیلم‌های آموزشی وی ری آموزش رندرینگ مجتمع اداری

آموزش رندرینگ مجتمع اداری

دریافت خروجی از آسمان خراش افقی به کمک وی ری

آموزش نورپردازی و رندرینگ مجتمع اداری

ویدئو 10 تا 12 | رندرینگ مجتمع اداری | ویژه هنرجویان
شبیه سازی آب و رندرگیری از آن در وی ری

آموزش شبیه‌سازی و متریال‌دهی آب و سیالات

ویدئو 8 و 9 | رندرینگ مجتمع اداری | ویژه هنرجویان
خروجی گرفتن از وی ری

ایجاد بافت و متریال در پروژه مجتمع اداری

ویدئو 1 تا 7 | رندرینگ مجتمع اداری | ویژه هنرجویان