خانه فیلم‌های آموزشی وی ری آموزش رندرینگ آپارتمان مدرن

آموزش رندرینگ آپارتمان مدرن

فایل پروژه

دانلود فایل پروژه رندرینگ آپارتمان مدرن

لینک دانلود فایل پروژه رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
روند تنظیمات نورپردازی و رندر

روند تنظیمات نورپردازی و رندر

ویدئو 119 و 120 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
پنل ال ای دی تلویزیون

پنل ال ای دی تلویزیون

ویدئو 118 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
فریم اسپیکر تلویزیون

فریم اسپیکر تلویزیون

ویدئو 117 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
صفحه نمایشگر دستگاه

صفحه نمایشگر دستگاه

ویدئو 115 و 116 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
قسمت کریستالی تلویزیون

قسمت کریستالی تلویزیون

ویدئو 114 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
پایه تلویزیون

پایه تلویزیون

ویدئو 113 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
بدنه پلاستیکی تیره نمایشگر

بدنه پلاستیکی تیره نمایشگر

ویدئو 112 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
قاب پیرامونی 75 اینچ

قاب پیرامونی ۷۵ اینچ

ویدئو 111 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان
بدنه پلاستیک

بدنه پلاستیک

ویدئو 110 | رندرینگ آپارتمان مدرن | ویژه هنرجویان