خانه فیلم‌های آموزشی وی ری آشنایی با محیط و ابزار های موجود در پلاگین وی ری (Vray 5)

آشنایی با محیط و ابزار های موجود در پلاگین وی ری (Vray 5)

نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

exdata 18 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

exdata 16 تا exdata 17 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
شبیه سازی ابر در تری دی مکس

شبیه سازی ابر در تری دی مکس

exdata 14 تا exdata 15 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
آموزش Vray Objects

آموزش Vray Objects

exdata 12 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
آشنایی با پنجره material Editor

آشنایی با پنجره material Editor

exdata 10 تا exdata 11 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
شبیه سازی نور عمومی با استفاده از وی ری

شبیه سازی نور عمومی با استفاده از وی ری

ویدئو 12 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
آشنایی با تئوری sampling در دنیای دیجیتال

آشنایی با تئوری sampling در دنیای دیجیتال

ویدئو 10 تا 11 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان