خانه فیلم‌های آموزشی وی ری آشنایی با محیط و ابزار های موجود در پلاگین وی ری (Vray 5)

آشنایی با محیط و ابزار های موجود در پلاگین وی ری (Vray 5)

نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

exdata 18 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

exdata 16 تا exdata 17 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
آموزش کامل نورپردازی در موتور رندر وی ری 5

آموزش کامل نورپردازی در موتور رندر وی ری ۵

ویدئو 19 و 20 | جلسه چهاردهم و پانزدهم | ویژه هنرجویان
آموزش کامل متریال دهی در موتور رندر وی ری 5

آموزش کامل متریال دهی در موتور رندر وی ری ۵

ویدئو 15 تا 18 | جلسه دهم تا سیزدهم | ویژه هنرجویان
آموزش تکنیک پراکسی (VRAY-PROXY)

آموزش تکنیک پراکسی (VRAY-PROXY)

ویدئو 14 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
آموزش تب Color Mapping در موتور رندر وی ری 5

آموزش تب Color Mapping در موتور رندر وی ری ۵

ویدئو 11 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
آموزش تب ENVIRONMENT در موتور رندر وی ری 5

آموزش تب ENVIRONMENT در موتور رندر وی ری ۵

ویدئو 10 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان