خانه فیلم‌های آموزشی وی ری آموزش رندرینگ اتاق خواب رویایی

آموزش رندرینگ اتاق خواب رویایی

دریافت خروجی از اتاق خواب رویایی با وی ری

برترین نکات و ترفندهای نورپردازی و رندرینگ در اتاق خواب

ویدئو 49 و 50 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
اجرای متریال فضای سبز

اجرای متریال فضای سبز

ویدئو 48 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
متریال برگ درخت‌های اطراف کلبه

متریال برگ درخت‌های اطراف کلبه

ویدئو 47 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
ساخت جزئیات متریال برگ درخت‌ها

ساخت جزئیات متریال برگ درخت‌ها

ویدئو 46 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
خلق و تنظیم متریال پس‌زمینه رو‌به‌رویی

خلق و تنظیم متریال پس‌زمینه رو‌به‌رویی

ویدئو 45 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
ایجاد متریال کلبه داخل باغ

ایجاد متریال کلبه داخل باغ

ویدئو 44 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
آموزش ایجاد متریال سایه ساز درخت

آموزش ایجاد متریال سایه ساز درخت

ویدئو 43 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
اجرای متریال سقف و دیوار داخلی

اجرای متریال سقف و دیوار داخلی

ویدئو 42 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
متریال قاب پنجره

متریال قاب پنجره

ویدئو 41 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان
نکات ساخت متریال فلز نرده تراس

نکات ساخت متریال فلز نرده تراس

ویدئو 40 | رندرینگ اتاق خواب رویایی | ویژه هنرجویان