خانه فیلم آموزشی دوره‌ها فیلم‌های آموزشی وی ری

فیلم‌های آموزشی وی ری

نکات و تریک های رسیدن به رندر رئال

نکات و تریک های رسیدن به رندر رئال

ویدئو 13 و 14 | رندرینگ پذیرایی مدرن | ویژه هنرجویان
آماده سازی صحنه پذیرایی مدرن جهت رندرینگ

آماده سازی صحنه پذیرایی مدرن جهت رندرینگ

آماده سازی صحنه | رندرینگ پذیرایی مدرن | ویژه هنرجویان

نورپردازی، متریال دهی و رندرینگ سالن پذیرایی مدرن چگونه است

ویدئو 1 تا 12 | رندرینگ پذیرایی مدرن | ویژه هنرجویان
نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

exdata 18 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

exdata 16 تا exdata 17 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
شبیه سازی ابر در تری دی مکس

شبیه سازی ابر در تری دی مکس

exdata 14 تا exdata 15 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
آموزش Vray Objects

آموزش Vray Objects

exdata 12 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان