خانه فیلم آموزشی دوره‌ها فیلم‌های آموزشی وی ری

فیلم‌های آموزشی وی ری

نکات و تریک های رسیدن به رندر رئال

نکات و تریک های رسیدن به رندر رئال

ویدئو 13 و 14 | رندرینگ پذیرایی مدرن | ویژه هنرجویان
آماده سازی صحنه پذیرایی مدرن جهت رندرینگ

آماده سازی صحنه پذیرایی مدرن جهت رندرینگ

آماده سازی صحنه | رندرینگ پذیرایی مدرن | ویژه هنرجویان

نورپردازی، متریال دهی و رندرینگ سالن پذیرایی مدرن چگونه است

ویدئو 1 تا 12 | رندرینگ پذیرایی مدرن | ویژه هنرجویان
نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

نقش متد light Cache در شبیه سازی نور عمومی

exdata 18 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

متولوژی photon Mapping چه کمکی به شبیه سازی نور عمومی میکند

exdata 16 تا exdata 17 | آموزش وی ری 5 | ویژه هنرجویان
آموزش کامل نورپردازی در موتور رندر وی ری 5

آموزش کامل نورپردازی در موتور رندر وی ری ۵

ویدئو 19 و 20 | جلسه چهاردهم و پانزدهم | ویژه هنرجویان
آموزش کامل متریال دهی در موتور رندر وی ری 5

آموزش کامل متریال دهی در موتور رندر وی ری ۵

ویدئو 15 تا 18 | جلسه دهم تا سیزدهم | ویژه هنرجویان
آموزش تکنیک پراکسی (VRAY-PROXY)

آموزش تکنیک پراکسی (VRAY-PROXY)

ویدئو 14 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان