خانه فیلم‌های آموزشی راینو آموزش مدلسازی audi-r8

آموزش مدلسازی audi-r8

مدلسازی قسمت پایانی رینگ و تایر در اتومبیل آئو‌دی

مدلسازی قسمت پایانی رینگ و تایر در اتومبیل آئو‌دی

ویدئو 270 تا 276 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
تکمیل قطعات داخلی چرخ

تکمیل قطعات داخلی چرخ

ویدئو 257 تا 269 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
سه‌بعدی‌سازی رینگ و تایر اتومبیل

سه‌بعدی‌سازی رینگ و تایر اتومبیل

ویدئو 242 تا 256 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
مراحل خلق دریچه باک بنزین

مراحل خلق دریچه باک بنزین

ویدئو 238 تا 241 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
مدلسازی بدنه و لوگوی خودرو Audi R8

مدلسازی بدنه و لوگوی خودرو Audi R8

ویدئو 224 تا 237 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
قاب چراغ عقب اتومبیل

قاب چراغ عقب اتومبیل

ویدئو 220 تا 223 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
چراغ عقب خودرو

چراغ عقب خودرو

ویدئو 205 تا 219 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
ساخت جزئیات و شیشه چراغ جلوی اتومبیل

ساخت جزئیات و شیشه چراغ جلوی اتومبیل

ویدئو191 تا 202 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
چراغ جلوی اتومبیل

چراغ جلوی اتومبیل

ویدئو 175 تا 190 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان
ساخت بدنه و تکمیل شیشه جلو اتومبیل

ساخت بدنه و تکمیل شیشه جلو اتومبیل

ویدئو 160 تا 174 | مدلسازی اتومبیل آئودی در راینو | ویژه هنرجویان