خانه فیلم‌های آموزشی رویت آموزش محیط و ابزار‌های رویت

آموزش محیط و ابزار‌های رویت

آموزش محیط و ابزارهای رویت

آموزش مادلینگ رندرینگ و نورپردازی و متریال‌دهی

آموزش مادلینگ رندرینگ و نورپردازی و متریال‌دهی

ویدئو 43 تا 54 | جلسه نهم و دهم و یازدهم | ویژه هنرجویان
ترسیم پله

ترسیم پله

ویدئو 38 تا 42 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
ساخت نرده

ساخت نرده

ویدئو 35 تا 37 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
ساخت سقف و کف و ایجاد ستون

ساخت سقف و کف و ایجاد ستون

ویدئو 29 تا 34 | جلسه ششم و هفتم | ویژه هنرجویان
Modify panel و دلخواه سازی viewport و Component

Modify panel و دلخواه سازی viewport و Component

ویدئو 18 تا 26 | چهارم | ویژه هنرجویان
نحوه ترسیم انواع دیوار

نحوه ترسیم انواع دیوار

ویدئو 15 تا 17 | جلسه سوم و چهارم | ویژه هنرجویان
آموزش لول‌بندی

آموزش لول‌بندی

ویدئو 7 تا 14 | جلسه دوم | ویژه هنرجویان
آموزش کار با نرم افزار و چگونگی نصب template

آموزش کار با نرم افزار و چگونگی نصب template

ویدئو 1 تا 6 | جلسه اول | ویژه هنرجویان