خانه فیلم‌های آموزشی فتوشاپ آموزش اینترفیس و ابزارها در فتوشاپ

آموزش اینترفیس و ابزارها در فتوشاپ

آموزش 0 تا 100 محیط و ابزارهای فتوشاپ

پنجره camera raw

پنجره camera raw

ویدئو 132 تا 136 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
آموزش فیلتر‌ها

آموزش فیلتر‌ها

ویدئو 122 تا 131 | آموزش اینترفیس
متن نویسی با ابزار text

متن نویسی با ابزار text

ویدئو 83 تا 85 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
shape tool و pen tools

shape tool و pen tools

ویدئو 78 تا 82 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
آموزش Dodge and Burn Tools

آموزش Dodge and Burn Tools

ویدئو 76 و 77 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
ابزار fade in brush و مفهوم Photo manipulation

ابزار fade in brush و مفهوم Photo manipulation

ویدئو 74 و 75 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
ابزار‌های کاربردی content aware و puppet warp و perspective warp

ابزار‌های کاربردی content aware و puppet warp و perspective warp

ویدئو 71 تا 73 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
shadow highlight , select and mask

shadow highlight , select and mask

ویدئو 69 و 70 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
color range و replace color

color range و replace color

ویدئو 67 و 68 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان
آشنایی با مفهوم hdr و آموزش hdr toning

آشنایی با مفهوم hdr و آموزش hdr toning

ویدئو 63 تا 66 | محیط نرم افزار فتوشاپ | ویژه هنرجویان