خانه فیلم‌های آموزشی اتوکد آموزش محیط و ابزارها در اتوکد

آموزش محیط و ابزارها در اتوکد

آموزش جامع محیط و دستورات ترسیمی و ویرایشی نرم افزار اتوکد

جزئیات اجرای سقف و کف‌سازی

جزئیات اجرای سقف و کف‌سازی

ویدئو 128 تا 134 | جلسه نوزدهم و بیستم | ویژه هنرجویان
نحوه اجرای پله

نحوه اجرای پله

ویدئو 121 تا 123 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
گودبرداری و آجر چینی و فونداسیون

گودبرداری و آجر چینی و فونداسیون

ویدئو 117 تا 120 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
ترسیم پنجره و هاشور زنی

ترسیم پنجره و هاشور زنی

ویدئو 113 تا 116 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
آموزش تیپ‌بندی درب و پنجره + فایل پروژه

آموزش تیپ‌بندی درب و پنجره + فایل پروژه

ویدئو 99 تا 108 | جلسه پانزدهم و شانزدهم | ویژه هنرجویان
ضوابط فنی و مهندسی + فایل پروژه

ضوابط فنی و مهندسی + فایل پروژه

ویدئو 92 تا 98 | جلسه چهاردهم | ویژه هنرجویان
ورکشاپ طراحی پلان

ورکشاپ طراحی پلان

ویدئو 59 تا 66 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
تنظیمات پرینت و نحوه پلات گرفتن

تنظیمات پرینت و نحوه پلات گرفتن

ویدئو 58 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
نصب و استفاده از فونت فارسی + فایل پروژه

نصب و استفاده از فونت فارسی + فایل پروژه

ویدئو 55 تا 57 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
اندازه‌گذاری و ابزار dimension + فایل پروژه

اندازه‌گذاری و ابزار dimension + فایل پروژه

ویدئو 49 تا 54 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان