خانه فیلم‌های آموزشی افتر افکت آموزش محیط و ابزار افتر افکت

آموزش محیط و ابزار افتر افکت

آشنای با پلاگین Element 3D

آشنایی با پلاگین Element 3D

ویدئو 61 و 62 | جلسه بیست و سوم | ویژه هنرجویان
آموزش کامل پلاگین Particular در افترافکت

آموزش کامل پلاگین Particular در افترافکت

ویدئو 50 تا 60 | جلسه بیست و یکم و بیست و دوم | ویژه هنرحویان
آموزش انواع روش های Tracking و لرزشگیری دوربین در افترافکت

آموزش انواع روش های Tracking و لرزشگیری دوربین در افترافکت

ویدئو 42 تا 49 | جلسه نوزدهم و بیستم | ویژه هنرجویان
روتوسکوپی و کروماکی

روتوسکوپی و کروماکی

ویدئو 38 تا 41 | جلسه هجدهم | ویژه هنرجویان
walk Cycle

walk Cycle

ویدئو 34 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
آموزش ابزار Puppet

آموزش ابزار Puppet

ویدئو 32 ویدئو 33| جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
Understanding Of Inverse Kinematic

Understanding Of Inverse Kinematic

ویدئو 31 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
آشنایی با استخوان بندی شخصیت های دو بعدی

آشنایی با استخوان بندی شخصیت های دو بعدی

ویدئو 29 و 30 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
Child And Parent System In After Effects

Child And Parent System In After Effects

ویدئو 28 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان