آموزش مدلسازی و دکوراسیون آشپزخانه مدرن در تری دی مکس

آموزش مدلسازی و دکوراسیون آشپزخانه مدرن

ویدئو 28 تا 36 | جلسه پنجم و ششم | ویژه هنرجویان
هود جزیره استیل در تری دی مکس

هود جزیره استیل

ویدئو 26 و27 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
آموزش نورپرداز ریلی در تری دی مکس

آموزش نورپرداز ریلی

ویدئو 25 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
صندلی لهستانی طرح قدیمی در تری دی مکس

صندلی لهستانی طرح قدیمی

ویدئو 24 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
بطری نگهداری روغن زیتون در تری دی مکس

بطری نگهداری روغن زیتون

ویدئو 22 و 23 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
آموزش ماکروویو مدل Miele در تری دی مکس

آموزش ماکروویو مدل Miele

ویدئو 20 و 21 | جلسه سوم و چهارم | ویژه هنرجویان
مدلسازی دستگاه تستر در تری دی مکس

مدلسازی دستگاه تستر

ویدئو 19 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
مادلینگ ست ظرف حبوبات در تری دی مکس

مادلینگ ست ظرف حبوبات

ویدئو 17 و 18 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
ساخت مدل لیوان آبخوری در تری دی مکس

ساخت مدل لیوان آبخوری

ویدئو 16 | جلسه دوم | ویژه هنرجویان