ورکشاپ دوره 95

مدل‌سازی مبلمان چسترفیلد در تری دی مکس

مدل‌سازی مبلمان چسترفیلد

ویدئو 23 تا 27 | جلسه چهارم و پنجم | ویژه هنرجویان
ماگ ساده در تری دی مکس

ماگ ساده

ویدئو 22 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
باژور با پایه چوبی و شید مدرن در تری دی مکس

آباژور با پایه چوبی و شید مدرن

ویدئو 21 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
مدل‌سازی رخ و سرباز از مهره‌های شطرنج در تری دی مکس

مدل‌سازی رخ و سرباز از مهره‌های شطرنج

ویدئو 20 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
کیف رمز‌دار تزئینی در تری دی مکس

کیف رمز‌دار تزئینی

ویدئو 19 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
پارچ آب مینیمال در تری دی مکس

پارچ آب مینیمال

ویدئو 18 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
صندلی در تری دی مکس

صندلی چوبی ناهارخوری ساده

ویدئو 17 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان

میز عسلی شیشه‌ای با پایه‌ی چوبی عقابی

ویدئو 16 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان

ساخت ریموت دیواری کولر

ویدئو 14 و 15 | جلسه سوم و چهارم | ویژه هنرجویان