آموزش فضاسازی پروژه مسکونی مدرن در تری دی مکس

فضاسازی پروژه مسکونی مدرن

ویدئو 25 تا 30 | ویژه هنرجویان
آموزش مدلسازی چراغ دیواری کلاسیک ویژه هنرجویان تری دی مکس

چراغ دیواری کلاسیک

ویدئو 21 | ویژه هنرجویان
گلدان مشبک تزئینی ویژه هنرجویان تری دی مکس

گلدان مشبک تزئینی

ویدئو 20 | ویژه هنرجویان
اجرای لوستر مدل پرتو ماه در تری دی مکس ویژه هنرجویان

لوستر مدل پرتو ماه

ویدئو 13 و 14 | ویژه هنرجویان
آموزش چهارپایه چوبی در ورکشاپ 92 تری دی مکس

چهارپایه چوبی

ویدئو 5 تا 12 | ویژه هنرجویان