ورکشاپ دوره 93

مدل‌سازی تخت خواب سلطنتی در تری دی مکس

مدل‌سازی تخت خواب سلطنتی

ویدئو 36 تا 38 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
مدل‌سازی رز قرمز و جاگذاری آن در گلدان در تری دی مکس

مدل‌سازی رز قرمز و جاگذاری آن در گلدان

ویدئو 34 تا 35 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
قهوه جوش استیل کنار گلدان گل رز در تری دی مکس

قهوه جوش استیل کنار گلدان گل رز

ویدئو 30 تا 33 | جلسه نهم و دهم | ویژه هنرجویان
مبل کلاسیک استیل به همراه پارچه طرح‌دار قرمز در تری دی مکس

مبل کلاسیک استیل به همراه پارچه طرح‌دار قرمز

ویدئو 25 تا 29 | جلسه هشتم و نهم | ویژه هنرجویان
لوستر 16 شاخه کلاسیک در تری دی مکس

لوستر ۱۶ شاخه کلاسیک

ویدئو 21 تا 24 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
آباژور پنج شاخه در تری دی مکس

آباژور پنج شاخه

ویدئو 18 تا 20 | جلسه ششم | ویژه هنرجویان
پاف سلطنتی سرویس خواب در تری دی مکس

پاف سلطنتی سرویس خواب

ویدئو 11 تا 15 | جلسه چهارم و پنجم | ویژه هنرجویان
دراور کوچک سلطنتی در تری دی مکس

دراور کوچک سلطنتی

ویدئو 7 تا 10 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
ستون تزئینی کلاسیک در تری دی مکس

ستون تزئینی کلاسیک

ویدئو 4 تا 6 | جلسه دوم | ویژه هنرجویان