ورکشاپ دوره 94

اجرای گیاه بامبو در تری دی مکس

اجرای گیاه بامبو در تری دی مکس

ویدئو 26 تا 28 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
جا‌شمعی رو‌میزی مستطیل شکل در تری دی مکس

جا‌شمعی رو‌میزی مستطیل شکل

ویدئو 25 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
تکمیل ابزار‌آلات آشپزی چوبی در تری دی مکس

تکمیل ابزار‌آلات آشپزی چوبی

ویدئو 24 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
پوست تزئینی استفاده شده در پنت‌هاوس مدرن در تری دی مکس

پوست تزئینی استفاده شده در پنت‌هاوس مدرن

ویدئو 22 و 23 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
اصول مادل ابزار‌آلات آشپزی چوبی در تری دی مکس

اصول مادل ابزار‌آلات آشپزی چوبی

ویدئو 21 و 20 | جلسه پنجم و ششم | ویژه هنرجویان
هود استیل بیضوی شکل آشپزخانه در تری دی مکس

هود استیل بیضوی شکل آشپزخانه

ویدئو 13 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
صندلی دور میز ناهارخوری در تری دی مکس

صندلی دور میز ناهارخوری

ویدئو 11 و 12 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان