مدلسازی و دکوراسیون داخلی در تری دی مکس

مدلسازی و دکوراسیون داخلی

ویدئو 74 تا 83 | جلسه دهم و یازدهم | ویژه هنرجویان
تشک مبلمان راحتی در تری دی مکس

تشک مبلمان راحتی

ویدئو 68 تا 73 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
سرویس مبلمان چرمی در تری دی مکس

سرویس مبلمان چرمی

ویدئو 63 تا 67 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
صندلی چهار پایه‌ای چوبی در تری دی مکس

صندلی چهار پایه‌ای چوبی

ویدئو 55 تا 62 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
هود مدل شومینه‌ای در تری دی مکس

هود مدل شومینه‌ای

ویدئو 48 تا 54 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
جزئیات اجرا و تنظیم‌کننده‌های شعله اجاق گاز در تری دی مکس

جزئیات اجرا و تنظیم‌کننده‌های شعله اجاق گاز

ویدئو 49 تا 59 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
اجاق گاز ۵ شعله در تری دی مکس

اجاق گاز ۵ شعله

ویدئو 36 تا 47 | جلسه ششم | ویژه هنرجویان
شیرمخلوط سرویس بهداشتی در تری دی مکس

شیرمخلوط سرویس بهداشتی

ویدئو 33و 34 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
صندلی ناهار‌خوری سبک مدرن در تری دی مکس

صندلی ناهار‌خوری سبک مدرن

ویدئو 27 تا 32 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان