آموزش مادلینگ و دکور فضای داخلی آشپزخانه در تری دی مکس

آموزش مادلینگ و دکور فضای داخلی آشپزخانه

ویدئو 45 تا 51 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
آموزش ساخت زیر سیگاری در تری دی مکس

آموزش ساخت زیر سیگاری

ویدئو 44 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
پیاده‌سازی پایه تلویزیون در تری دی مکس

پیاده‌سازی پایه تلویزیون

ویدئو 43 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
صندلی اداری (Lobster Chair) در تری دی مکس

صندلی اداری (Lobster Chair)

ویدئو 40 تا 42 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
ساخت مدل سه بعدی مبلمان راحتی در تری دی مکس

ساخت مدل سه بعدی مبلمان راحتی

ویدئو 36 تا 39 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
مدل و اجرای میز پذیرایی مدرن در تری دی مکس

مدل و اجرای میز پذیرایی مدرن

ویدئو 35 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
ساخت ماکروویو برند میله در تری دی مکس

ساخت ماکروویو برند میله

ویدئو 34 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
چطور سطل زباله را مدل کنیم؟! در تری دی مکس

چطور سطل زباله را مدل کنیم؟!

ویدئو 33 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
چگونگی خلق صندلی ساده در تری دی مکس

چگونگی خلق صندلی ساده

ویدئو 32 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان