جا‌نمایی درب و پنجره و تکمیل فضای دکوراسیون

جا‌نمایی درب و پنجره و تکمیل فضای دکوراسیون

ویدئو 98 تا 103 | جلسه یازدهم و دوازدهم | ویژه هنرجویان
تندیس تزئینی

تندیس تزئینی

ویدئو 95 تا 96 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
مبلمان فرم ال

مبلمان فرم ال

ویدئو 91 تا 94 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
یک شاخه و گل ارکیده

یک شاخه و گل ارکیده

ویدئو 80 تا 90 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
گیاه و گلدان آپارتمانی

گیاه و گلدان آپارتمانی

ویدئو 75 تا 79 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
خوشه انگور قرمز

خوشه انگور قرمز

ویدئو74 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
قلک با فرم کتاب

قلک با فرم کتاب

ویدئو 72 و 73 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
روشنایی سقفی همراه با لامپ

روشنایی سقفی همراه با لامپ

ویدئو 71 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
انواع لوستر مدرن

انواع لوستر مدرن

ویدئو 66 تا 70 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان