ساخت فضای مدرن داخلی و دکور

ساخت فضای مدرن داخلی و دکور

ویدئو 38 تا 41 | جلسه ششم | ویژه هنرجویان
ایجاد و خلق مبل یک نفره و صندلی مدرن

ایجاد و خلق مبل یک نفره و صندلی مدرن

ویدئو 34 تا 36 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
آموزش‌ ماکروویو و گاز رو میزی

آموزش‌ ماکروویو و گاز رو میزی

ویدئو 32 و33 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
تلویزیون LED بزرگ

تلویزیون LED بزرگ

ویدئو 31 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
یخچال ساید بای ساید

یخچال ساید بای ساید

ویدئو 30 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
مدلسازی رادیاتور

مدلسازی رادیاتور

ویدئو 29 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
ساخت و مدلسازی میوه سیب با استفاده از MAssFx

ساخت و مدلسازی میوه سیب با استفاده از MAssFx

ویدئو 28 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
ظروف گلی دست ساز

ظروف گلی دست ساز

ویدئو 27 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
اجرای دستگیره درب با وقطع دایره ای

اجرای دستگیره درب با وقطع دایره ای

ویدئو 26 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
ساخت کامل دستگاه قهوه‌ساز

ساخت کامل دستگاه قهوه‌ساز در تری دی مکس

ویدئو 17 تا 25 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان