هالوژن مینیمال همراه لامپ کم مصرف

هالوژن مینیمال همراه لامپ کم مصرف

ویدئو 28 | جلسه یازدهم | ورکشاپ 110
مدل سازی ماگ تزئینی مینیمال

مدل سازی ماگ تزئینی مینیمال

ویدئو 26 و 27 | جلسه یازدهم | ورکشاپ 110
آموزش مدل سازی هالوژن حبابی سقفی توکار

آموزش مدل سازی هالوژن حبابی سقفی توکار

ویدئو 24 و 25 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
آباژور با فرم منحنی

آباژور با فرم منحنی

ویدئو 22 و 23 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
ست چاقوی آشپزخانه پنج تایی

ست چاقوی آشپزخانه پنج تایی

ویدئو 17 تا 20 | جلسه هفتم و هشتم | ویژه هنرجویان
TV Speaker

TV Speaker

ویدئو 15 و 16 | جلسه ششم | ویژه هنرجویان
لوستر مینیمال برای آشپزخانه

لوستر مینیمال برای آشپزخانه

ویدئو 14 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
آموزش ایجاد لوستر گرد چوبی

آموزش ایجاد لوستر گرد چوبی

ویدئو 10 تا 11 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان