شبیه سازی پارچه پرده دوره 90 تری دی مکس

شبیه‌سازی پارچه پرده

ویدئو 19 | ویژه هنرجویان
آموزش مدلسازی دراور گردویی در تری دی مکس

دراور گردویی

ویدئو 12 تا 16 | ویژه هنرجویان
صندلی پاف سنتی

صندلی پاف سنتی

ویدئو 11 | ویژه هنرجویان
مدلسازی قاب عکس چوبی

مدلسازی قاب عکس چوبی

ویدئو 10 | ویژه هنرجویان
مدل دراور چوبی با 5 کشو دوره 90 تری دی مکس

دراور چوبی با ۵ کشو

ویدئو 8 و 9 | ویژه هنرجویان
ساخت مبل مدرن با پایه چوبی در تری دی مکس

مبل مدرن با پایه چوبی

ویدئو 7 | ویژه هنرجویان
دراور با رویه چرمی بغل تخت

دراور رویه چرمی بغل تخت

ویدئو 4 تا 6 | ویژه هنرجویان