روشنایی هالوژن با اجرای کامل جزئیات

روشنایی هالوژن با اجرای کامل جزئیات

ویدئو 53 تا 54 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
فضای پروژه نشیمن آرام

فضای پروژه نشیمن آرام

ویدئو 46 تا 52 | جلسه دهم و یازدهم | ویژه هنرجویان
مبل تک نفره با پایه چوبی

مبل تک نفره با پایه چوبی

ویدئو 44 و 45 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
آباژور مدرن رو میزی

آباژور مدرن رو میزی

ویدئو 42 و 43 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
ست مبلمان تک و چند نفره

ست مبلمان تک و چند نفره

ویدئو 40 و41 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
ساخت گل و گیاه رز و شکوفه

ساخت گل و گیاه رز و شکوفه

ویدئو 32 تا 39 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
گیاه خوشه‌ای گندم

گیاه خوشه‌ای گندم

ویدئو 23 تا 31 | جلسه پنجم وششم وهفتم وهشتم | ویژه هنرجویان
گیاه سبز آپارتمانی

گیاه سبز آپارتمانی

ویدئو 21 و 22 | جلسه چهارم و پنجم | ویژه هنرجویان
دراور کشو‌دار چوبی

دراور کشو‌دار چوبی

ویدئو 20 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
آیینه با قاب کلاسیک

آیینه با قاب کلاسیک

ویدئو 18 و 19 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان