مدلسازی و دکوراسیون فضای داخلی کلاسیک آشپزخانه و ناهارخوری در تری دی مکس

مدلسازی و دکوراسیون فضای داخلی کلاسیک آشپزخانه و ناهارخوری

ویدئو 35 تا 47 | جلسه هشتم تا یازدهم | ویژه هنرجویان
ساخت مدل گل منبت از جنس چوب در تری دی مکس

ساخت مدل گل منبت از جنس چوب

ویدئو 34 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
مدلسازی پایه ستون سنگی به سبک کلاسیک در تری دی مکس

مدلسازی پایه ستون سنگی به سبک کلاسیک

ویدئو 32 و 33 | جلسه هفتم و هشتم | ویژه هنرجویان
مدلسازی گلهای تزئینی در تری دی مکس

مدلسازی گلهای تزئینی

ویدئو 30 و 31 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
مدلسازی ساخت گلدان کریستال چک در تری دی مکس

مدلسازی ساخت گلدان کریستال چک

ویدئو 29 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
مدلسازی گل گچی در تری دی مکس

مدلسازی گل گچی

ویدئو 27 و 28 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
مدلسازی ساخت قابلمه در تری دی مکس

مدلسازی ساخت قابلمه

ویدئو 26 | جلسه ششم | ویژه هنرجویان
ساخت اجاق گاز مدل wolf در تری دی مکس

ساخت اجاق گاز مدل wolf

ویدئو 22 تا 25 | جلسه ششم | ویژه هنرجویان
ساخت سرستون کلاسیک در فضای داخلی در تری دی مکس

ساخت سرستون کلاسیک در فضای داخلی

ویدئو 21 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
مدلسازی آبجکت کلید و پریز مدرن در تری دی مکس

مدلسازی آبجکت کلید و پریز مدرن

ویدئو 20 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان