ورکشاپ دوم دوره 102

اجرای سرویس خواب با جزئیات در تری دی مکس

اجرای سرویس خواب با جزئیات

ویدئو 23 تا 30 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
بطری شیشه‌ای با طرح فنری در تری دی مکس

بطری شیشه‌ای با طرح فنری

ویدئو 22 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
کتابخانه چوبی در تری دی مکس

کتابخانه چوبی

ویدئو 21 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
چراغ خواب سقفی در تری دی مکس

چراغ خواب سقفی

ویدئو 20 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
تلویزیون 65 اینچ برند سونی در تری دی مکس

تلویزیون ۶۵ اینچ برند سونی

ویدئو 17 و 19 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
بطری آب در تری دی مکس

بطری آب

ویدئو 16 | جلسه دوم | ویژه هنرجویان
درب و دستگیره درب در تری دی مکس

درب و دستگیره درب

ویدئو 14 و 15 | جلسه دوم | ویژه هنرجویان
چراغ خواب دیواری و هالوژن در تری دی مکس

چراغ خواب دیواری و هالوژن

ویدئو 10 تا 13| جلسه دوم | ویژه هنرجویان
صندلی مدرن با پایه فلزی + فایل پروژه در تری دی مکس

صندلی مدرن با پایه فلزی + فایل پروژه

ویدئو 1 تا 9 | جلسه اول | ویژه هنرجویان