خانه نویسندگان مطالب توسط مرکز کامپیوتر گرافیک ایران

مرکز کامپیوتر گرافیک ایران

733 مطالب 0 دیدگاه‌ها
مادلینگ چراغ آویز سقفی و مدلسازی سیم در تری دی مکس

چراغ آویز سقفی و مدلسازی سیم

ویدئو 47 و 50 | ویژه هنرجویان
گیاه و گلدان همیشه سبز ویژه هنرجویان تری دی مکس

گیاه و گلدان همیشه سبز

ویدئو 45 و 46 | ویژه هنرجویان
اجرای آینه با قاب کلاسیک ویژه هنرجویان تری دی مکس

اجرای آینه با قاب کلاسیک

ویدئو 40 تا 44 | ویژه هنرجویان
مدلسازی دو مدل میز مدرن ویژه هنرجویان تری دی مکس

مدلسازی دو مدل میز مدرن

ویدئو 36 تا 39 | ویژه هنرجویان
جعبه نگهداری هیزم و شومینه ویژه هنرجویان تری دی مکس

جعبه نگهداری هیزم و شومینه

ویدئو 24 تا 35 | ویژه هنرجویان
مدلسازی شمعدان سه شاخه با پایه کلاسیک در تری دی مکس

شمعدان سه شاخه با پایه کلاسیک

ویدئو 21 تا 23 | ویژه هنرجویان
پنجره و درب بازشو ویژه هنرجویان تری دی مکس

پنجره و درب بازشو

ویدئو 17 تا 20 | ویژه هنرجویان
آموزش ساخت جا‌شمعی پایه بلند در تری دی مکس

جا‌شمعی پایه بلند

ویدئو 11 تا 16| ویژه هنرجویان
تنگ آب و ظروف شیشه ای ویژه هنرجویان تری دی مکس

تنگ آب و ظروف شیشه‌ای

ویدئو 1 تا 10| ویژه هنرجویان
فضاسازی و جا نمایی مبلمان ورکشاپ 86 تری دی مکس

فضاسازی و جا نمایی مبلمان

ویدئو 76 و 86| ویژه هنرجویان